Schaliegas en fracking | Informatie over de winning.


Wat is schaliegas en waarom willen we er misschien naar gaan boren? En wat is fracking precies? Lees het hier.
 

Wat is schaliegas en waarom is het mogelijk interessant?

Schaliegas is aardgas dat opgesloten zit tussen steenlagen in de diepe ondergrond, de zogeheten schalies. Het is moeilijker te winnen dan ‘normaal’, conventioneel gas. Het wordt daarom onconventioneel gas genoemd.

Schaliegas zou een oplossing kunnen zijn voor de slinkende aardgasreserves. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) heeft berekend dat er nog voor zo’n 130 jaar bewezen aardgasreserves in de grond zitten. Bij deze berekening is echter alleen naar de conventionele aardgassen gekeken. Er zitten echter ook enorme hoeveelheden onconventionele gassen, zoals schaliegas en steenkoolgas, in de grond. Als we deze winnen, kunnen we met het huidige aardgasverbruik nog ruim 250 jaar voort.

De VS zijn al flink bezig met het boren naar schaliegas. Naast gas kunnen schalies ook olie bevatten. Deze schalieolie kan de VS in 2030 zelfvoorzienend maken. En dat heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie. Europa zal sterk afhankelijk worden van de olie uit het Midden-Oosten. Tenzij wij nieuwe energiebronnen aanboren. Zo’n vier kilometer onder ons continent zit een laag schalie, dus ook onder Nederland. Vooral in Brabant, Limburg en de Veluwe zitten grote schalievelden.

Het winnen van schaliegas en –olie gebeurt op een omstreden manier. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de techniek fracken.

 

Wat is fracking? 

Het zoeken naar schaliegas bestaat uit drie processen:


1) Seismisch onderzoek

De bodem wordt door explosieven of zware trucks in trilling gebracht. Zo kan via geluidsgolven worden bepaald waar in de grond de geologische lagen zitten waar het gas kan zitten.

2) Boren

Op plekken waar mogelijk gas zit, wordt naar de schalielagen geboord.

3) Fracken

Schaliegas zit in de poriën van steenlagen en niet in een gasbel zoals conventioneel gas. Daarom wordt na het boren de techniek hydraulisch fractureren toegepast. Dit wordt ook wel fracken genoemd. Hierbij worden water, zand en chemicaliën onder hoge druk vanuit horizontale boorgangen in de bodemlaag ingespoten, zodat het gesteente scheurt. Het zand houdt de scheuren open.

Na het fracken  wordt het gas (en een deel van de vloeistof) opgepompt, gescheiden van water en chemicaliën en via buizen naar opslagtanks getransporteerd. Deze procedure herhaalt zich in verschillende richtingen. Deze techniek kan grote gevolgen hebben voor onder andere het milieu (zie kopje ‘Voor- en nadelen schaliegaswinning’ op de homepage).