"De winning van schaliegas in Nederland mag alleen plaatsvinden als dat schoon en veilig kan. De economische kansen zijn groot, maar dit mag niet ten koste gaan van ons milieu of ons drinkwater."
Jan Vos, PvdA-woordvoerder Energie in de Tweede Kamer

Petities voor meer onderzoek naar schaliegas

In Nederland bestaan inmiddels twee petities tegen schaliegaswinning. Milieudefensie pleit voor een voortzetting van het moratorium en www.petitie.nl pleit met name voor meer onderzoek naar de gevolgen van schaliegaswinning. Als jij hier achter staat, kun je de petities tekenen: petitie van Milieudefensie en/of petitie.nl.