Standpunt politiek binnen- en buitenland

Zowel in Nederland als in het buitenland discussieren politieke partijen wat af over fracking. Lees hier hoe verschillende landen over dit onderwerp denken.

 

Wat is het standpunt van de Nederlandse regering over fracking?

Anno 2015 bestaat de regeringscoalitie uit de VVD en de PvdA. De VVD is vóór het boren naar schaliegas. De PvdA is tegen, tenzij bewezen is dat het boren veilig kan gebeuren.


VVD

De VVD is vóór het zoeken naar schaliegas. Het zal ons land minder afhankelijk maken van het buitenland. Fossiele brandstoffen zijn schaars. Hierdoor stijgen de prijzen van gas en olie. Dit kan onze concurrentiepositie verslechteren. Bovendien geldt dat als we zelf niet gaan boren naar nieuwe energiebronnen, we steeds afhankelijker zullen worden van bijvoorbeeld het Midden-Oosten.

De VVD is daarom vóór de ontwikkeling van duurzame energie, maar ook voor kernenergie en schaliegas en –olie en steenkoolgas. Mits dat op een verantwoorde manier kan worden gewonnen. René Leegte, VVD-Kamerlid, zegt dat dezelfde technieken worden gebruikt als bij conventioneel gas. We boren al 40 tot 60 jaar door het grondwater.


PvdA

De PvdA is tegen het boren naar schaliegas. Het staat de ontwikkeling van duurzame energie in de weg. Ook valt de winstgevendheid waarschijnlijk tegen. De partij stelt dat we de doelstelling om in 2050 alleen gebruik te maken van duurzame energie niet gaan halen. Dit is slecht voor het milieu. Ook verslechtert het onze positie op de duurzame energiemarkt. Het kan volgens het IMF namelijk zijn dat de gas- en olieprijzen uiteindelijk weer gaan stijgen. Duurzame energie zal dan opeens heel populair worden. Als we daar dan te weinig in hebben geïnvesteerd, lopen we achter op andere landen.

Tevens is er in ons land maar een schaliegasvoorraad voor vijf tot vijftien jaar. Volgens de PvdA is het de vraag of schaliegaswinning economisch winstgevend is. De winning is in Nederland duurder dan in de VS. Het gas zit hier dieper, er gelden strengere milieuregels, arbeidskosten zijn hoger en de voorraad is moeilijker te schatten. Bovendien zouden wij nog veel moeten investeren in de infrastructuur.

Eind augustus 2013 is uit onderzoek van minister Henk Kamp gebleken dat er veilig geboord kan worden naar schaliegas. De partij is echter nog steeds fel tegen. Volgens de PvdA was het onderzoek niet transparant. We kunnen er daarom nog niet zeker van zijn dat het fracken op een verantwoorde manier kan gebeuren. Nieuw onderzoek naar de voor- en nadelen van het boren naar schaliegas wordt afgewacht. Dit onderzoek zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Tot die tijd mag er nergens in Nederland naar schaliegas worden geboord.

 

Oppositiepartijen

GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zijn tegen het boren naar schaliegas. Zo zegt Tweede Kamerlid Van Tongeren van GroenLinks dat er toch een risico blijft bestaan op grondwatervervuiling. Ook wijst zij erop dat ook het boren naar 'gewoon', conventioneel gas, ook tot aardbevingen leidt. Dit risico bestaat dus ook bij schaliegasboringen.

Veel andere oppositiepartijen nemen (nog) geen duidelijk standpunt in over fracking. Partijen als D66 en het CDA willen eerst meer informatie. Op basis van die kennis zullen zij een standpunt innemen.

 

Hoe staan andere landen tegenover fracking?

Ook in andere landen zijn veel mensen niet blij met schaliegaswinning. In Frankrijk en Bulgarije is fracking verboden. In landen als Zuid-Afrika en Tsjechië geldt een moratorium op proefboringen. Onder meer Duitsland wacht nader onderzoek af. In Polen, Engeland en de VS is fracking wél toegestaan. In veel landen zijn burgerinitiatieven ontstaan die zich verzetten tegen schaliegaswinning.
 

Frankrijk

Eind juni 2011 nam Frankrijk een wet aan tegen fracking. Alleen als boorbedrijven een manier vinden om schaliegas te winnen zonder gebruikmaking van de fracktechniek, kan het worden toegestaan. 72% van de Fransen is echter voor een totaal verbod.
 

Bulgarije

Ook in Bulgarije is in januari 2012 een verbod op fracking uitgevaardigd. Gaat een bedrijf toch boren, dat kan het rekenen op een boete van 65 miljoen euro.
 

Zuid-Afrika

Vanaf april 2011 geldt een moratorium op proefboringen in Zuid-Afrika. Boeren, wetenschappers, NGO’s en bekende personen hadden fel geprotesteerd.
 

Roemenië

In Roemenië gold een moratorium op het winnen van schaliegas. Inmiddels heeft een aantal bedrijven toch toestemming gekregen proefboringen uit te voeren in het zuid-oosten van het land. De minister van milieu zegt dat er geen milieugevaren zijn, omdat er niet gefrackt zal worden. 
 

Canada

In Canada wordt nog niet op grote schaal schaliegas gewonnen. Het zit er wel aan te komen. Diverse bedrijven doen onderzoek en treffen voorbereidingen in de regio’s Alberta, British Columbia, Quebec en New Brunswick. Overigens wordt de fracktechniek in Canada al vanaf midden jaren ’60 gebruikt in de petroleum industrie.
 

Duitsland

Onze oosterburen hebben besloten dat er niet geboord mag worden op plekken waar drinkwater uit de grond wordt gehaald. Verdere beslissingen hangen af van nadere informatie over de risico's van schaliegas.
 

Australië

In Australië geldt in diverse regio’s een moratorium. Dus niet in alle. Bepaalde chemicaliën zijn wel verboden.
 

Polen

In Polen wordt al veel schaliegas gewonnen. Fracken is hier dus toegestaan. Onder de Poolse grond bevindt zich ongeveer 346 tot 768 miljard m3 schaliegas. Dit is waarschijnlijk de grootste hoeveelheid van Europa. Polen wil met de winning van schaliegas onafhankelijk worden van Rusland, meer banen scheppen en de economie een boost geven. Helaas zijn er al aardbevingen door fracken ontstaan. Hierdoor is onder andere een kerk ingestort (zie Altijd Wat). Bovendien gaat het frackproces nog niet zo lekker in Polen. De Polen hebben Amerikaanse technieken overgenomen, die hier niet goed blijken te werken.
 

Engeland

Ook in Engeland is het winnen van de nieuwe fossiele brandstof populair. Vanaf juni 2011 werd het fracken ongeveer een jaar stilgelegd. Vanaf april 2012 werd het boren weer voortgezet. De Engelse regering probeert de schaliegasindustrie te lokken met belastingvoordelen. Sinds april 2012 bestaat de nationale groep ‘Frack Off’.

In augustus 2013 was er nog fel verzet tegen het fracken in Balcombe in West-Sussex. Zonder toestemmingen betreedt men hier land om er seismisch onderzoek te doen. Boeren schijnen veel moeite te hebben de onderzoekers van hun land af te krijgen. De boorlocatie werd geblokkeerd, evenals het hoofdkantoor van boorbedrijf Cuadrilla in Lichfield en andere kantoren.
 

VS

In de Verenigde Staten wordt veel naar schaliegas geboord. Van de totale gasproductie van de VS bestaat dertig procent uit schaliegas. Alleen in de staat Vermont is een wet aangenomen tegen fracken en het verwerken van afvalwater van fracken.
 

Overigens heeft het Europees Parlement er woensdag 9 oktober 2013 mee ingestemd dat er in Europese landen voortaan strengere milieutests moeten worden gedaan alvorens er eventueel geboord mag worden.