Ontwikkelingen schaliegaswinning Nederland

Lees hier over onderzoek naar schaliegasboringen en protesten in Nederland.
 

Welke ontwikkelingen spelen er in Nederland omtrent fracking?

Eind augustus 2013 werd de uitslag van het onderzoek van minister Kamp van Economische Zaken naar de gevolgen van schaliegasboringen bekend gemaakt. Het bleek dat er geen risico’s zitten aan het boren naar schaliegas. Hierop volgde veel kritiek van milieu-organisaties, omwonenden, gemeenten en politieke partijen als de PvdA. Daarom is een besluit over fracken uitgesteld. Er zal eerst meer onderzoek worden gedaan naar alle locaties waar schaliegas onder de grond zit. Dit kan 1,5 jaar gaan duren. Tot dan zullen er geen proefboringen plaatsvinden.
 

Onderzoek milieu-effecten

Zoals hierboven genoemd, heeft Minister Kamp van Economische Zaken een onderzoek naar de gevolgen van schaliegas op het milieu laten uitvoeren. Dit naar aanleiding van felle protesten tegen de boringen. Het onderzoek toonde aan dat er geen risico’s zitten aan schaliegaswinning. Echter, volgens volgens hoogleraren is het onderzoek te theoretisch en te algemeen. Het gaat volgens hen te weinig in op locatie specifieke risico’s voor mens en milieu. Denk aan risico’s op aardbevingen bij actieve natuurlijke breuklijnen in Limburg en Brabant. 
 

Protesten

In veel gemeenten keert de bevolking zich tegen de boringen. Minstens negentig gemeenten hebben volgens Milieudefensie aangegeven boringen naar schalie- en steenkoolgas binnen de gemeentegrenzen niet toe te staan. Er zijn petities en platforms gestart. Zo is er in april 2012 een landelijke stichting tegen schaliegaswinning opgericht: ‘Schaliegasvrij Nederland’. Ook veel hoogleraren hebben de overheid opgeroepen geen boringen toe te staan. Zij stellen dat de economische winst niet opweegt tegen de grondwatervervuiling die het fracken zal veroorzaken. Diverse vergunningen zijn ingetrokken. Het kabinet heeft daarom het besluit over boringen uitgesteld.
 

Boxtel

Cuadrilla, een Brits boorbedrijf, had een vergunning voor het uitvoeren van proefboringen in het gebied rondom Boxtel. Dit leidde echter tot verhitte discussies van de inwoners van Boxtel. De rechter heeft de vergunning daarom ingetrokken. De Boxtelse raad heeft op 5 maart 2012 de motie ‘schaliegasvrije gemeente Boxtel’ aangenomen. Beslist het kabinet naar aanleiding van Kamps onderzoeksresultaten te gaan boren, dan mogen boorbedrijven toch ook in Boxtel schaliegas winnen. Cuadrilla gaat wellicht een rechtszaak beginnen tegen de gemeente, omdat het bedrijf vindt dat het recht heeft de grond langer te huren.
 

Haaren

Ook in Haaren lag een aanvraag voor proefboringen. En ook hier protesteerden de inwoners. Er werd een platform opgericht: ‘SchalieGASvrij Haaren’. Net als in Boxtel, zullen boorbedrijven toch ook in Haaren gaan boren als het kabinet daar toestemming voor geeft. 
 

Andere gebieden

Ook voor andere gebieden in Nederland zijn aanvragen ingediend door verschillende gasbedrijven. Denk aan Breda, het Zeelandse Tholen, De Kempen (Zuid-Nederland, Noord-België) en de Noordoostpolder. Overal stuiten de aanvragen tegen verzet onder de bevolking. 

Kijk voor de laatste ontwikkelingen omtrent fracking bij het kopje ‘nieuws’.