Voor- en tegenstanders fracking


Welke mensen zijn eigenlijk vóór fracking en welke zijn tegen? Wij zetten de belangrijkste 'partijen' op een rij.


Wie zijn vóór fracking en waarom?

Welke partijen zijn eigenlijk precies vóór het boren naar de nieuwe fossiele brandstof?
 

Gas- en oliebedrijven

Natuurlijk zijn gas- en oliebedrijven vóór fracking. Zij zien hoge winstverwachtingen en successen. Ze wijzen erop dat we er door onderzoek vooraf en strenge voorschriften veilig naar kunnen boren.

Rene Peters, directeur van TNO, zegt in een aflevering van Altijd Wat (tweede filmpje) dat er geen aardbevingen hoeven ontstaan. Het is belangrijk ver genoeg weg te blijven van natuurlijke breuken in de ondergrond. Ook moeten we alle regels naleven, zoals we dat gewend zijn bij olie- en gaswinning in ons land. Zo worden boorputten in Nederland beter aangelegd dan in Amerika.

Met de mogelijke vervuiling van het drinkwater valt het volgens de gas- en olie-industrie ook wel mee. Jakub Siewko, een Poolse milieuspecialist, stelt in een filmpje van Altijd Wat dat het onmogelijk is om het drinkwater te vervuilen. Tussen het grondwater en het oppervlaktewater zit namelijk een paar kilometer dikke laag van hard, isolerend steen. Bovendien zegt hij dat er voor het boren en fracken chemicaliën worden gebruikt die zelfs toepassingen in de voedselindustrie hebben.

Ook Hans Weijel van Cuadrilla, een energiebedrijf dat gespecialiseerd is in het boren naar schaliegas, zegt dat de chemicaliën alledaags zijn. Het bedrijf gebruikt één stof om het productiewater bacterievrij te houden. Een andere stof wordt gebruikt om de frackvloeistof soepel te houden. Bovendien kan methaan in Nederland via een gesloten proces uit het afvalwater worden gehaald. Dit kan niet in de VS.

Een ander argument van de gas- en oliebedrijven is dat schaliegaswinning een grote, gunstige invloed zal hebben op de gasprijs voor consumenten.
 

Ministerie van Economische Zaken

Vaak zijn ministeries van Economische Zaken of soortgelijke ministeries vóór fracking. Zij denken dat schaliegaswinning banen zal opleveren en voor een betere economische positie zal zorgen. Ook sommige ‘gewone’ mensen denken dat het goed is als hun land iets ‘eigens’ heeft. Hun land kan zich zo losmaken van andere landen. Veel Polen willen bijvoorbeeld niet langer afhankelijk zijn van Rusland.

René Leegte, VVD-kamerlid, vindt dat we niet zo bang moeten zijn voor boren naar schaliegas. Volgens hem is schaliegas een gewoon gas dat alleen in een andere laag in de grond zit. Hij zegt dat we al 40 tot 60 jaar door grondwater boren, dus dat dat een volstrekt normale techniek is. Ingenieursbureau Royal Haskoning concludeert dat de huidige wetgeving in Nederland sterk genoeg is om negatieve effecten op het milieu ten gevolge van fracken te voorkomen.
 

Wie zijn tegen fracking en waarom?          

Veel mensen vinden de risico’s van het boren naar schaliegas te gevaarlijk en zijn er niet blij mee.
 

Milieu-organisaties en Milieudefensie

Milieu-organisaties, Milieudefensie en andere natuurliefhebbers zijn bang dat fracken negatieve gevolgen heeft voor het milieu. De aarde zal sneller opwarmen door het methaan dat in de lucht terecht komt. Er zal niet zeldzaam geboord moeten worden in flora- en faunagebieden. Rivieren kunnen vervuild worden met giftige stoffen. Ook zijn deze organisaties bang dat schaliegaswinning de ontwikkeling van duurzame energie vertraagt.  
 

Boeren/landeigenaren

In Europa zijn de meeste boeren en andere landeigenaren tegen schaliegaswinning. In de VS zijn boeren over het algemeen blij als er schaliegas onder hun land blijkt te zitten. Daar is de boer de eigenaar van de grond. De boer kan dus profiteren van de boringen op zijn land. In Europa is de staat de eigenaar van de grond. Hierdoor heeft de staat veel meer macht. De boeren kunnen gewoon onteigend worden, en dat willen ze natuurlijk niet. Ook willen ze geen boringen toestaan, omdat ze bang zijn dat het grondwater vervuild raakt en ze hun bedrijf daarom moeten sluiten. Bovendien willen ze niet dat de wegen kapot worden gemaakt.
 

Omwonenden

Omwonenden zullen last hebben van geluidsoverlast, landschapsaantasting en misschien aardbevingen (met als mogelijk gevolg scheuren in huizen).
 

Ontwikkelaars duurzame energie

Ontwikkelaars van duurzame energie wijzen erop dat schaliegaswinning het opwekken van duurzame energie deels overbodig maakt. Zij zijn dus bang dat de ontwikkeling van schone en nieuwe energiebronnen stagneert. Dit is nadelig voor het milieu. Én voor de portemonnees van deze bedrijven.
 

(Gas)experts en hoogleraren

Diverse (gas)experts en hoogleraren twijfelen aan de economische haalbaarheid van schaliegaswinning in Nederland. De geschatte hoeveelheden schaliegas in de grond en de winstverwachtingen zijn volgens hun overdreven. Het winnen van het gas zal veel duurder zijn dan in de VS. We hebben hier te maken met strengere voorschriften, meer omwonenden en hogere arbeidskosten. De productiesnelheid zal mede hierdoor langzamer gaan dan in de VS. Ook zal dit tot een hogere gasprijs voor de consument leiden. Het boren naar schaliegas brengt dus financiële risico’s met zich mee. En dat weegt niet op tegen de grondwatervervuiling die schaliegaswinning misschien zal veroorzaken. Grondwater, waar Nederland voor een deel economisch afhankelijk van is.

Overigens menen experts dat het winnen van schaliegas niet noodzakelijk is. Het gaat om heel kleine hoeveelheden schaliegas. Ter vergelijking: in het conventionele Groningse gasveld zit waarschijnlijk drie tot vier keer meer ‘gewoon’ gas dan dat er schaliegas in de héle Nederlandse bodem zit.

Bovendien is dat boren naar schaliegas zo makkelijk nog niet. In Polen blijkt bijvoorbeeld dat de fracktechnieken van de VS niet werken in Europa. Waarschijnlijk is een hogere druk nodig om het gesteente te kunnen breken. Het fracken heeft in Europa dus nog geen groot succes. Er zal nog veel ontwikkeld moeten worden, voordat wij winst kunnen maken met schaliegas.