Fracking is omstreden


Dat er veel discussie is over fracking, is niemand ontgaan. Maar waarom zijn er zulke felle kritieken over dit onderwerp? 
 

Waarom is fracking een omstreden onderwerp?

Fracking is vooral zo omstreden, omdat er weinig kennis over is. Het is zo iets nieuws, dat niemand precies de gevolgen ervan weet. En dat zorgt voor angst en ergernis. De Europese overheden zijn gesloten over dit onderwerp. Zij zien winstmogelijkheden in schaliegaswinning, maar ook zij hebben er nog niet veel kennis over. Daardoor kunnen de overheden niet transparant zijn. Ook een onderzoek van minister Henk Kamp naar proefboringen in Nederland was niet transparant. Hij keek bijvoorbeeld niet naar de lokale risico’s op aardbevingen bij actieve natuurlijke breuken in Brabant en Limburg. Niet heel gek dat de bevolking door al die geheimzinnigheid denkt dat er iets niet pluis is met schaliegaswinning.

De angst voor fracking is niet ongegrond, maar bij goed onderzoek en openheid van de overheid kan de angst afnemen. De manier waarop het gas gewonnen wordt uit vast gesteente kan gevaarlijk zijn, maar dat hoeft niet. Het kan inderdaad aardbevingen veroorzaken en het drinkwater vervuilen, maar het kan ook zorgen voor economische opleving, meer werkgelegenheid en meer onafhankelijkheid. 

Voor veel mensen zal schaliegaswinning gevolgen hebben. Negatieve, óf positieve. Zowel de voor- als de tegenstanders hebben sterke argumenten. En dus is het onvermijdelijk dat de groepen lijnrecht tegenover elkaar staan en er wrijving ontstaat.