"De winning van schaliegas in Nederland mag alleen plaatsvinden als dat schoon en veilig kan. De economische kansen zijn groot, maar dit mag niet ten koste gaan van ons milieu of ons drinkwater."
Jan Vos, PvdA-woordvoerder Energie in de Tweede Kamer

Nieuws over schaliegas op Stopfracking.nl

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent schaliegaswinning en lees onze korte nieuwsartikelen.
 

Duitsland ontwerpt wet tegen schaliegaswinning
01-04-‘15
 
Het kabinet in Duitsland kijkt woensdag naar een ontwerpwet tegen schaliegaswinning. Door deze wet kunnen de boorregels worden aangescherpt. 
 
De wet is opgesteld door de Duitse minister van Milieu, Barbara Hendricks. Het zou door die wet verboden worden om naar schaliegas te boren in gebieden waar water uit de grond wordt gehaald. 
 
Chevron staakt zoeken schaliegas in Polen
01-02-'15
 
Het Amerikaanse olie- en gasbedrijf Chevron staakt het zoeken naar schaliegas in Polen. 
 
Het bedrijf schat de kans op succes in het gebied laag in en heeft daarom het besluit genomen te stoppen met het zoeken naar schaliegas in Polen. 
 
Bedrijven als Total en Exxon Mobil stopten al eerder met het zoeken van schaliegas in dit gebied.
 
Cuadrilla dreigt met dagvaarding tegen gemeente Boxtel
08-01-‘15
 
Het Britse schaliegasbedrijf Cuadrilla zal een rechtszaak beginnen als de gemeente Boxtel de huurovereenkomst niet nakomt. 
 
Cuadrilla huurt sinds 2011 een stuk grond in Boxtel voor proefboringen. De gemeente wil het bedrijf weg hebben en verlengt het huurcontract daarom niet. Het schaliegasbedrijf zegt recht te hebben om het stuk grond langer te huren. 
 
Volgens het bedrijf is de locatie perfect voor proefboringen. Of er daadwerkelijk proefboringen gaan plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Minister Kamp van Economische Zaken wacht onderzoek naar de voor- en nadelen ervan af. 
 
Proefboringen deze regeerperiode onzeker
11-12-‘14
 
Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt dat het onzeker is of deze regeerperiode proefboringen gaan plaatsvinden. 
 
Enkele tegenstanders willen dat het onderzoek naar schaliegas wordt gestopt. Kamp vindt dat de onderzoeken naar de voors en tegens door moeten gaan. Het kabinet moet volgens hem goed over schaliegas nadenken, omdat het ons minder afhankelijk kan maken van het buitenland en het veel geld kan opleveren.
 
De Tweede Kamer heeft bepaald dat deze regeerperiode geen schaliegas mag worden gewonnen. Wellicht worden er wel proefboringen uitgevoerd. Vergunningen die al verstrekt zijn aan bedrijven, kunnen niet zomaar worden ingetrokken, volgens Kamp.
 
Deze regeerperiode geen schaliegaswinning
09-12-‘14
 
Het kabinet mag deze regeerperiode geen schaliegas winnen. Er is namelijk vóór de motie daarover van PvdA-leider Samsom en GroenLinks-leider Van Ojik gestemd.
 
Naast de PvdA en GroenLinks steunden de SP, de PVV, de CU en D66 de motie. Er is volgens de partijen nog te weinig duidelijkheid over de veiligheid van het drinkwater.
 
Premier Rutte houdt de optie van proefboringen nog wel open.

Gemeenten Boxtel en Noordoostpolder: stop onderzoek schaliegas
04-12-‘14
 
De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder willen dat het onderzoek naar schaliegaswinning stopt. Ze vinden het tijd- en geldverspilling.
 
Volgens de gemeente Boxtel dient het onderzoek geen enkel doel meer nu een meerderheid tegen de boringen is. Gemeente Noordoostpolder sluit zich hierbij aan.
 
De gemeenten, twee van de beoogde boorlocaties, hebben de Tweede Kamer gevraagd te stoppen met het onderzoek. Premier Rutte wil het onderzoek echter niet staken.

Schaliegas VS maskeert bedreigingen mondiale olielevering
12-11-‘14
 
De productie van schaliegas en –olie in de VS maskeert bedreigingen voor de wereldwijde olielevering. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). 
 
Omdat de VS zoveel schaliegas en –olie produceert, valt het niet op dat de olieproductie vanuit het Midden-Oosten achterblijft. Dit is volgens het IEA zorgelijk, omdat de vraag naar gas en olie komende jaren flink zal stijgen; tot wel 104 miljoen vaten per dag in 2040, tegen 90 miljoen in 2013.
 
Om dit gat te dichten, moet er volgens het agentschap meer geïnvesteerd worden in deze zaken.
 
Commissie: past schaliegas bij plannen groter aandeel duurzame energie?
09-09-‘14
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage vraagt zich af of schaliegaswinning past bij de plannen om een steeds groter aandeel van energie duurzaam op te wekken. De overheid moet daarom goed onderbouwen hoe de voornemens uit het energieakkoord kunnen worden gehaald indien naar schaliegas wordt geboord.
 
De Europese Commissie wil het aandeel duurzame energie na 2023 waarschijnlijk verhogen. Daarom geeft de Commissie voor de milieueffectrapportage dit advies uit. Minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz-van Haegen van Infrastructuur zouden twee scenario’s moeten scheppen: één waarbij geen schaliegas wordt gewonnen en één waarbij dat wel gebeurt.
 
Effecten situatie Oost-Oekraïne op Shell onduidelijk
31-07-‘14

Het is nog onduidelijk wat de effecten van de situatie in Oost-Oekraïne en de sancties tegen Rusland zullen zijn op olieconcern Shell, zo stelt topman Ben van Beurden. Shell zou in op een plek dicht bij de rampplek naar olie en schaliegas gaan zoeken. Het project is al eerder stilgelegd.
 
Volgens de Volkskrant is Shell één van de weinige Nederlandse bedrijven die hard worden getroffen door de sancties. Bedrijven mogen geen contracten meer sluiten met Russische (olie)bedrijven. Contracten blijven geldig, maar er mogen geen nieuwe contracten worden gesloten. Aangezien Shell alleen een principeakkoord heeft bereikt met het Russiche Gazprom, zal het bedrijf getroffen worden.

Overijssel maakt officieel bezwaar tegen schaliegaswinning
05-06-‘14

De provincie Overijssel heeft een officieel bezwaar ingediend tegen schaliegaswinning bij het ministerie van Economische Zaken.

De helft van de provincie ligt boven één van de twee aardlagen waar mogelijk schaliegas zit. In september 2013 heeft Overijssel zich al uitgeroepen tot ‘schaliegasvrije provincie’, maar maakt nu dus ook officieel bezwaar. Het is de eerste provincie die dat doet.

Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat we veel geld met schaliegas kunnen verdienen. Hij werkt tot ongeveer de zomer van 2015 aan een structuurvisie. Hierin komen de gebieden te staan waar eventueel naar schaliegas kan worden geboord.

GroenLinks en Milieudefensie maken plannen tegen proefboringen schaliegas
28-05-‘14
 
GroenLinks en Milieudefensie maken plannen tegen proefboringen. Dit na de voorlopige opzet van het onderzoek naar geschikte boorlocaties van minister Henk Kamp (Economische Zaken).
 
GroenLinks gaat haar raadsleden in het hele land helpen met het opstellen van hun bezwaren. Milieudefensie gaat samen met 167 gemeenten en negen provincies die zich schaliegasvrij hebben verklaard, een plan maken om de boringen tegen te gaan. Milieudefensie verwijt de minister niet genoeg grenzen te stellen aan schaliegasboringen. Kamp zou alleen boringen bij internationaal beschermde natuurgebieden, drinkwaterwingebieden en stedelijke gebieden uitsluiten.
 
Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas
28-05-‘14
 
De Europese Commissie heeft een lijst met maatregelen opgesteld om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland.
 
Dit staat in een conceptvoorstel voor een energiezekerheidsstrategie, dat de Commissie aan de Europese regeringsleiders voorlegt. Voorbeelden van maatregelen zijn diversifiëring van de energietoevoer, meer een betere gasleidingen, het creëren van een echte Europese energiemarkt en grote energiebezuinigingen. 
 
In 2013 kwam 39 procent van het gas in Europa uit Rusland, wat aangeeft dat we nu heel afhankelijk zijn van het machtige land. Door gascontracten met andere landen (zoals het Midden-Oosten en voormalige Sovjetlanden) te sluiten, hoopt de Commissie Europa minder afhankelijk van Rusland te maken. Europa zou ook meer zelf energie moeten produceren met duurzame energie als wind en zon. Ook het boren naar schaliegas zou een oplossing kunnen zijn.
 
Eind juni bespreken de regeringsleiders in Brussel de voorstellen van de Europese Commissie.
 
Schaliegas maakt Europa minder afhankelijk
13-05-‘14
 
Europa zou werk moeten maken van de winning van schaliegas en –olie. Als we in Europa meer zelf naar gas en olie gaan boren, worden we minder afhankelijk van bijvoorbeeld Rusland.
 
Dit zei bestuursvoorzitter David Demshur van dienstverlener aan de olie- en gassector Core Laboratories vandaag. Hij verwacht echter dat het nog zeker vijf tot tien jaar duurt voordat de omvang van Europese schaliegasboringen noemenswaardig is. Dit komt onder andere door de tegenstand tegen de omstreden methode waarop schaliegas gewonnen wordt. Onder hoge druk wordt een mengsel van water en chemicaliën in het gesteente gespoten om het te breken en het gas te laten ontsnappen. Burgers en milieuorganisaties zijn bang voor aardbevingen, natuurschade en vervuild drinkwater. 
 
Tot begin 2015 geen proefboringen naar schaliegas
25-04-‘14
 
In elk geval tot begin 2015 mag er in Nederland niet worden geboord naar schaliegas. Dat schreef minister van Economische Zaken Henk Kamp vrijdag aan de Tweede Kamer. 
Volgens de minister wordt er nu milieuonderzoek gedaan en wordt er gekeken wat de voor- en nadelen zijn van schaliegasboring voor Nederland. Hieruit zal een structuurvisie volgen, waarin staat waar eventueel geboord kan worden met zo weinig mogelijk overlast voor mens en milieu. Tot deze structuurvisie is opgesteld, zijn (proef)boringen verboden.
 
Nederland moet kans grijpen die schaliegas biedt
22-04-‘14
 
Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schrijft in een rapport over het Nederlandse energiebeleid dat Nederland alle economische kansen moet aangrijpen om de resterende gasreserves te ontwikkelen, waaronder het omstreden schaliegas. 
 
De komende jaren zullen we minder gas uit Groningen kunnen halen. Het is daarom van belang de resterende, kleine gasvelden en schaliegas aan te boren. Volgens het IEA is Nederland geschikt voor schaliegaswinning. Ook zijn er al genoeg geïnteresseerde investeerders.
 
Gasprijs daalt ondanks spanningen Krim
03-04-‘14

Ondanks het conflict op de Krim tussen Rusland, Oekraïne en de westerse landen daalt de gasprijs in Europa.

Enkele weken steeg de gasprijs juist met zo’n 10 procent. Nu daalt de gasprijs juist. Dit komt vooral doordat de vraag naar gas afneemt door het warme weer en de grote voorraden.

Rusland is voor Europa een belangrijke gasleverancier. Velen pleiten voor meer onafhankelijkheid van Rusland door meer eigen gas te winnen. Het onderzoeksbureau van ABN Amro vindt vloeibaar aardgas (LNG) het meest logische alternatief. Kernenergie is ook een optie, maar in maatschappelijk opzicht niet wenselijk. Volgens het bureau is schaliegaswinning in de zeer nabije toekomst nog niet mogelijk, omdat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de voorraden hiervan in Europese bodem.

Onzekerheid betaling Cuadrilla bij schade of vervuiling
27-03-’14

Volgens Milieudefensie en de stichting Schaliegasvrij Nederland is er geen garantie dat schaliegasbedrijf Cuadrilla opdraait voor kosten bij vervuiling of schade ten gevolgen van boringen naar schaliegas. Zij ontdekten dit aan de hand van correspondentie tussen Cuadrilla en het ministerie, verkregen via een WOB-verzoek.

De organisaties willen dat minister Henk Kamp van Economische Zaken daarom de boorvergunningen intrekt. Als het bedrijf gaat boren en er gaat iets niet goed, dan is er volgens Milieudefensie geen garantie dat Cuadrilla de kosten betaalt.

Obama pleit voor schaliegaswinning in Europa
26-03-‘14

President Barack Obama van de VS heeft tijdens topoverleg in Brussel met EU-president Herman van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso gepleit voor onder andere schaliegaswinning in Europa.

De VS zijn al langer bezig met alternatieve energiebronnen. Obama stelt dat het noodzakelijk is om energie ook in Europa meer divers te maken. Hij bedoelt hiermee onder andere de winning van schaliegas. Europa is hier echter nog voorzichtig mee, omdat er veel risico’s aan vastzitten voor burgers en milieu.

Shell schroeft investeringen schaliegas VS terug
13-03-‘14

In 2014 gaat olie- en gasconcern Shell in de VS 20% minder investeren in schaliegas dan in 2013.

Afgelopen jaren heeft het bedrijf grote verliezen geleden op het gebied van schaliegas. In veel gronden waar het gas zou zitten, bleek toch geen schaliegas te zitten. Shell verkoopt daarom onderdelen in de VS, maar ook in het Australische Woodside en Nigeria, aan anderen. Overigens stopt het bedrijf niet helemaal met investeren. De investeringen worden alleen beperkt.

Boxtel en Noordoostpolder stellen manifest op
26-02-‘14

De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder hebben samen met het Klimaatverbond Nederland een manifest opgesteld om gemeenten te overtuigen zich tegen schaliegaswinning te keren.

In het manifest staat dat er grote onduidelijkheid is over de veiligheid voor mens en milieu. Ook is er volgens de initiatiefnemers niet goed gediscussieerd over het nut van boren naar schaliegas en is er ook geen kosten-batenanalyse opgesteld. Boxtel en de Noordoostpolder roepen minister Kamp van Economische Zaken daarom op geen boringen in Nederland toe te staan.

Eerst zullen de gemeenten het manifest sturen naar de 142 gemeenten die zich al hebben uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeenten. Daarna zal het ook naar andere gemeenten worden verstuurd, in de hoop dat die ook het manifest tekenen.

Duitse minister van milieu wil verbod op schaliegasboringen
30-01-‘14

Barbara Hendricks, de Duitse minister van milieu, wil een verbod op schaliegaswinning in Duitsland.

Dat zegt de minister in een interview met de Duitse krant Der Spiegel. Hendricks is tegen het inspuiten van chemicaliën in de grond. Bij schaliegaswinning worden chemicaliën in het gesteente gespoten om het te breken. Zo kan het gas ontsnappen. Aangezien er geen andere techniek bestaat, wil de bewindsvrouw het fracken verbieden. 

Gaskraan Groningen iets dichter
20-01-‘14

Het kabinet heeft besloten minder aardgas te gaan winnen in Groningen. Dit na meerdere aardbevingen en hevig protest van de inwoners van de provincie.

Minister Kamp van Economische Zaken trekt verder 1,2 miljard euro uit om gebouwen te verstevigen of te repareren. Veel Groningers zijn nog niet tevreden en gaan de straat weer op. Zij willen dat er helemaal niet meer wordt geboord. Ook vinden ze 1,2 miljard euro niet genoeg. Minister Kamp vindt de kritiek ongegrond. Hij vindt 1,2 miljard heel veel geld. “Mensen vonden het al te weinig geld voordat ik het bedrag had genoemd,” aldus Kamp. De minister zegt Groningen ook na vijf jaar te blijven helpen.

Total vermindert raffinagecapaciteit
15-01-‘14

De Franse oliemaatschappij Total wil zijn raffinagecapaciteit in Frankrijk terugschroeven.

Christophe de Margerie, bestuursvoorzitter van Total, stelt dat er sprake is van onbalans op de Europese raffinagemarkt. Volgens hem is de capaciteit te groot. Vorig jaar leed het bedrijf 500 miljoen euro verlies.

Total gaat in Groot-Brittannië op zoek naar een ‘nieuw’ gas, schaliegas. Het bedrijf zou ook graag in Frankrijk gaan proefboren naar het mogelijk zeer winstgevende gas. Dit wordt tot nu toe echter tegenhouden door de Franse regering.

EU: minimale richtlijnen boren naar schaliegas
14-01-‘14

De Europese Commissie stelt een aantal richtlijnen op over het boren naar schaliegas. De lidstaten wordt verzocht veilige boortechnieken te gebruiken, goed vooronderzoek te doen en het milieu niet te beschadigen.

Deze ‘minimale’ richtlijnen zijn echter niet bindend. De Europese Commissie acht de al bestaande olie- en gaswetten voldoende. Dit tot vreugde van oliemaatschappijen en regeringen. Milieuorganisaties zijn minder blij. Milieudefensie beschuldigt het kabinet van actief lobbyen tegen Europese wetgeving voor schaliegaswinning.

Total investeert miljoenen in Brits schaliegas
12-01-‘14

De grote, Franse oliemaatschappij Total steekt 36,5 miljoen euro in Brits schaliegas.

Total is het eerste grote oliebedrijf dat investeert in het onomstreden gas in Groot-Brittannië. Total heeft boorvergunningen voor twee wingebieden in midden Engeland. Net als in Nederland bestaat er veel weerstand tegen de boringen. Het fracken kan aardbevingen en vervuiling van grondwater veroorzaken.

Shell ziet geen bedreiging in schaliegas voor de olie- en gasindustrie
11-12-‘13

De vertrekkend topman van Shell, Peter Voser, ziet geen bedreiging in schaliegas voor de olie- en gasindustrie. De behoefte aan olie en gas zal steeds groter worden en de wereld zal daarom alle energiebronnen in de toekomst nodig hebben, aldus Voser. Hij denkt dat de Europese bijdrage aan de schaliegasboringen van Shell echter relatief klein zal zijn. Zijn verwachting is dat in 2050 nog altijd ongeveer 60 procent van de energie bestaat uit fossiele brandstoffen.

Minister Kamp maakt conceptversie risico-onderzoek nog niet openbaar
22-11-‘13

Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakt de conceptversies van het onderzoek naar risico’s van het boren naar schaliegas nog niet openbaar. Milieudefensie had Kamp gevraagd conceptversies, correspondentie, gespreksverslagen en notulen openbaar te maken. De minister weigerde de meeste documenten te overhandigen, omdat concepten volgens hem niet bedoeld zijn om openbaar te worden.

Cuadrilla te weinig geld om eventuele schade te betalen
13-11-‘13

Uit onderzoek in opdracht van Milieudefenise blijkt dat schaliegasbedrijf Cuadrilla niet voldoet aan de financiële voorwaarden voor een boorvergunning. Een boorbedrijf moet niet alleen genoeg geld hebben om naar gas te boren, maar ook om eventuele schade van het boren te kunnen betalen. Cuadrilla zou echter maar zo’n 1 miljoen euro hebben. Het bedrijf zegt zelf het kapitaalkrachtige investeerders achter zich heeft staan. Of die de verantwoordelijkheid voor grote schadeclaims op zich nemen, is echter de vraag. Waarom Kamp het schaliegasbedrijf toch een vergunning heeft verleend voor het gebied rond Boxtel, is niet duidelijk. In dit gebied is de kans op bijvoorbeeld aardbevingen juist groot, omdat Boxtel op een grote breuklijn ligt.

Schaliegasboringen pas na uitvoering onderzoek milieueffecten
09-10-‘13

In de toekomst mag in Europa pas naar schaliegas worden geboord als na een verplicht onderzoek duidelijk is wat de effecten op het milieu ervan zijn. Dit heeft het Europees Parlement besloten. Er moet nu overeenstemming hierover bereikt worden met de EU-lidstaten.

Nog geen proefboringen
19-09-‘13

Het kabinet heeft besloten de proefboringen naar schaliegas uit te stellen. Volgens minister Henk Kamp is er meer tijd nodig voordat er eventueel naar schaliegas kan worden gezocht. Vorige maand stelde Kamp dat uit onderzoek was gebleken dat er veilig naar het nieuwe gas kan worden geboord. De felle kritiek van burgers en politieke partijen als de PvdA, heeft Kamp echter doen besluiten de boringen voorlopig uit te stellen. Hierdoor kan het nog jaren duren voordat er eventueel geboord gaat worden.

Steeds meer schaliegasvrije gemeenten en provincies
17-09-‘13

Inmiddels telt Nederland al 91 schaliegasvrije gemeenten en zeven schaliegasvrije gemeenten. Tot de gemeenten die zich het meest recent tot schaliegasvrije gemeente hebben uitgeroepen horen Woerden, Eindhoven en Doesburg. Vandaag heeft de provincie Limburg zich uitgeroepen tegen schaliegaswinning. Eerder riepen Friesland, Overijssel, Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland zich al uit tot schaliegasvrije provincies.

Vissen dood door vrijkomen vloeistoffen fracking
29-08-‘13

In de Amerikaanse staat Kentucky sterven veel vissen. Waarschijnlijk is dit het gevolg van vloeistoffen die gebruikt zijn bij het boren naar schaliegas, aldus de geologische dienst USGS, die onderzoek deed naar de vissterfte. Er zijn onder andere veel zeldzame karpers doodgegaan. De vloeistoffen zijn in het water terecht gekomen doordat opslagpunten van frackingvloeistoffen in de buurt overstroomden.