"In Nederland moeten we niet de aanpak van de VS of Polen volgen. We moeten van tevoren uitgebreid onderzoek doen naar waar het gas zit en de mogelijke impact van schaliegaswinning op mens en milieu."
Rene Peters, directeur TNO

Over ons

StopFracking.nl is een Nederlands burgerinitiatief. Hoewel onze naam anders doet vermoeden, zijn wij niet per definitie tegen fracking. Wel pleiten wij voor gedegen, onafhankelijk en nauwkeurig onderzoek en correcte informatieverschaffing over de onderzoeken die hebben plaatsgevonden. De betrouwbaarheid van de overheid is al jaren in het gedrang en daarom nemen wij als kritische burgers zelf onze verantwoordelijkheid. Wij staan voor openheid en duidelijkheid. StopFracking.nl biedt een platform voor iedereen, zowel voor- als tegenstanders, om een goed onderbouwde mening over fracking en schaliegas te vormen.

Contact

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@stopfracking.nl.